Två rotorer utgör skruvkompressorn

En skruvkompressor består av en hon- och en hanrotor som sitter parallellt och har yttre spiralformade profiler. De kuggar i varandra och sitter i sin tur monterade i en stator som utgörs av två stycken cylinderformade volymer.

Antingen en av de två spiralformade rotorerna eller en kuggväxel i ena änden av rotorparet kan driva de två spiralformade rotorerna, det vill säga hon- och hanrotorn, som de också kallas.

Skapar tryckluft
När rotorerna roterar så sugs luft in i skruvkompressorerna och det huvudsakliga användningsområdet för skruvkompressorer är att skapa tryckluft.

Förbrukningen av luft i en skruvkompressor beror helt och hållet på vilken applikation den arbetar efter. Antingen kan luftförbrukningen vara konstant eller så kan den variera. Ofta arbetar skruvkompressorer med en kombination av både konstant och varierande luftförbrukning. En kompressor kan styras på flera helt skilda sätt och vis.

Olika hastigheter
Som nämnts tidigare finns det flera olika sätt att styra en kompressor, men man brukar oftast tala om två stycken huvudgrupper. Den ena huvudgruppen är fast hastighet och den andra huvudgruppen är variabel hastighet.

Den fastigheten är optimal om energibehovet ligger på ett konstant läge och inte skiftar så mycket.

Men en kompressor med varierbar hastighet klarar att pålitligt och effektivt tillgodose ett varierande behov av tryckluft.